Lugemissaal

Lugemissaalis osutatakse:

  • Kohalkasutuse teenust
  • Avaliku teabe teenust
  • Internetiteenust  (AIP)

Külastajatel on võimalik:

  • Kasutada teatmekogu (entsüklopeediad, sõnaraamatud jms)
  • Lugeda ajalehti ja ajakirju
  • Laenutada koju vanemat perioodikat
  • Kasutada  Mustvee kodulookogu