Raamatukogudevaheline laenutus

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenust osutatakse kojulaenutuses vastavalt raamatukogudevahelise laenutuse standardile

Mustvee Linnaraamatukogus puuduvaid teavikuid (raamatuid, ajakirju ja koopiaid artiklitest) saab tellida Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest raamatukogudest

  • RVL tellimust saab esitada raamatukogus kohapeal, telefoni teel, e-maili teel
  • RVL teenus Jõgevamaa raamatukogudest on tasuta
  • RVL teenus väljaspoolt Jõgevamaad on tasuline
  • Teaviku tagastamistähtaja määrab saatja-raamatukogu