Tähtaja pikendamine

Raamatukogu võlglastel  tähtaega ei pikendata

Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teavik ei ole reserveeringus: