Tasulised teenused

Raamatukogu osutab tasulisi eriteenuseid:

  • Kopeerimine
  • Printimine
  • Skaneerimine
  • Lugemissaali rentimine

Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Mustvee Vallavalitsus.

Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib „Autoriõiguse seadus”

Eriteenuste ja trahvide hinnakiri (eurodes)

1.Raamatukogu kaart
(lugejakaart)
1.1. väljastamine täiskavanule 0,70 €
lapsele (alla 16 aastat) 0,35 €
2. Kopeerimine ja printimine
2.1. tekstimaterjal mustvalge A4 ühepoolne 0,10 €
mustvalge A4 kahepoolne 0,20 €
mustvalge A3 ühepoolne 0,30 €
mustvalge A3 kahepoolne 0,40 €
2.2. pildimaterjal mustvalge A4 ühepoolne 0,50 €
värviline A4 ühepoolne 1,00 €
mustvalge A3 ühepoolne 1,00 €
värviline A3 ühepoolne 2,00 €
0,25 €
0,50 €
3. Skaneering 1 toiming 0,30 €
4. Rikutud või eemaldatud vöötkood 0,70 €
5. Avaliku interneti-punkti arvuti kasutamine
5.1. esimene tund tasuta
5.2. iga järgnev tund 0,80 €

 

RVL (RAAMATUKOGUDEVAHELINE LAENUTUS)

  • raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest

 

KAOTATUD VÕI RIKUTUD TEAVIK

  • lugeja asendab teaviku sama teavikuga
  • kui asendada ei saa, tasub teaviku hinna kuni 10-kordses summas

LUGEMISSAALI ÜÜRIMINE

  • 1 tund – 6.00
  • 1 tund koos arvutite kasutamisega – 10.00