AIP kasutamise eeskiri

Mustvee Linna Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) on avatud Mustvee Linnaraamatukogus esmaspäevast reedeni kella 11.00-17 .00, laupäeval suletud.

1. AIP võivad kasutada kõik isikud, kes on vähemalt 14 aastased ja kellel on eelnev arvutikasutamise oskus.
2. AIP kasutamine on tasuta – internetis surfamine, e-mailide saatmine ja vastuvõtmine.
3. AIP tööd ja kasutamist reguleerib käesolev sisekorraeeskiri.
4. AIP esmakordsel külastusel esitab külastaja isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti), tutvub AIP kodukorraga ja annab sellekohase allkirja.
5. Korraga saab registreerida 55 minutiks päevas. Erandjuhtudel saab arvutit kasutada ka 2×55 minutit päevas. Kui teisi registreerijaid samale töökohale ei ole, saab töökohta kasutada ka kauem.
6. Külastaja peab kohal olema õigeaegselt. Üle 10 minuti hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.
7. Tööajad algavad täistunnil ja lõpevad viis minutit enne täistundi.
8. Pärast töö lõppu ei tohi arvutit välja lülitada.
9. AIP arvuti on mõeldud eelkõige õppetööks, referaatide, uurimuste koostamiseks ja muuks informatsiooni hankimiseks.
10. Väljatrükkide tegemine on tasuline (vt. Hinnakiri). Enne printima asumist on vajalik raamatukogu töötaja nõusolek. Printimist teostavad ainult raamatukogu töötajad. Ei kasutata kliendi toodud paberit
11. Arvutikasutajal ei ole lubatud arvutile installeerida tarkvara ja arvutimängusid ega muuta arvuti häälestust.Ei ole lubatud mängida arvutimänge!
12. Tõrgetest süsteemi käivitamisel teatada koheselt raamatukogutöötajale.
13. AIP külastaja kohustub kasutama AIP poolt võimaldatavat teenust ja inventari heaperemehelikult ja mitte häirima oma tegevusega teisi raamatukogu külastajaid.
14. AIP arvuti kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud tema süül – inventari ja ruumi rikkumine või hävimine.
15. Kodukorra esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP 3 nädala jooksul, teistkordsel rikkumisel 1 aasta jooksul.
16. Tehniliste või tarkvaraliste probleemide korral on raamatukogu  töötajatel õigus katkestada AIP kasutaja aeg. Kasutaja kaotsiläinud aeg ei kuulu korvamisele.
17. Raamatukogu töötajad ei ole kohustatud arvuti kasutajaid koolitama.
18. Raamatukogu töötajad ei saa tagada arvutikasutaja privaatsust.