AIP kasutamise eeskiri

Mustvee Linna Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) on avatud Mustvee Raamatukogus esmaspäevast reedeni kella 10.00-17 .00.

  1. AIP kasutamine on tasuta – internetis surfamine, e-mailide saatmine ja vastuvõtmine.
  2. AIP tööd ja kasutamist reguleerib käesolev sisekorraeeskiri.
  3. AIP esmakordsel külastusel esitab külastaja isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti), tutvub AIP kodukorraga ja annab sellekohase allkirja.
  4. Väljatrükkide tegemine on tasuline (vt. Hinnakiri). Enne printima asumist on vajalik raamatukogu töötaja nõusolek. Printimist teostavad ainult raamatukogu töötajad.
  5. Arvutikasutajal ei ole lubatud arvutile installeerida tarkvara ja arvutimängusid ega muuta arvuti häälestust.
  6. Tõrgetest süsteemi käivitamisel teatada koheselt raamatukogutöötajale.
  7. AIP külastaja kohustub kasutama AIP poolt võimaldatavat teenust ja inventari heaperemehelikult ja mitte häirima oma tegevusega teisi raamatukogu külastajaid.
  8. AIP arvuti kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud tema süül – inventari ja ruumi rikkumine või hävimine.