Kasulikud viited

ANDMEBAASID

ESTER Eesti Raamatukogude ühine E-kataloog

ISE  Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite andmebaas

SAAGADigiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond
BERTA  Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas
DIGAR  Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
DIGAR Eesti ajalehed Eesti ajalehtede andmebaas
EEVA Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu
DEA  Digiteeritud vanad Eesti ajalehed
EKI  Eesti Keele Instituudi keelekogud
RAAMATUKOGUD
 
Eesti Rahvusraamatukogu
Põltsamaa Raamatukogu
RaTeRa Rahvatervishoiu digitaalne raamatukogu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing
RIIKLIKUD PORTAALID
 
 
RAAMATUPOED
Apollo  Raamatukaupluste kett Apollo
Rahva Raamat  Raamatukaupluste kett Rahva Raamat
Raamatukoi Raamatute internetipood