Perioodika

Meie raamatukogus on võimalik lugeda- laenutada 14 erinevat ajalehte- ajakirja.

Ajalehed:

Maaleht http://www.maaleht.ee/

Postimees http://www.postimees.ee/

Vooremaa http://www.vooremaa.ee/

Õhtuleht http://www.ohtuleht.ee/ 

MK Estonia (venek) http://www.mke.ee/

Ajakirjad:

Akadeemia https://www.akad.ee/

Eesti Naine

Eesti Ajalugu https://www.ajalooajakiri.ee/ 

Kodukiri
Kroonika http://www.kroonika.ee/

Maakodu http://www.maako du.ee/index.php?page=Maakodu
Tiiu http://www.tiiu.ee/
Raamatukogu http://www.nlib.ee/html/anded/rk/indexrk.html

Lasteosakond:

Hea Laps http://www.healaps.ee/