Kohtume ikka – raamatukogus!

Kuigi praegune aeg on eriline ,püüame raamatukogudes jätkuvalt läbi viia üritusi ja tegevusi, mis erinevas vanuses lugejaid ikka ja jälle meie juurde tooks.

Mustvee valla raamatukogud osalevad liikluskasvatusalases koostööprojektis transpordiametiga. Liikluskuul soovime tõsta laste ja täiskasvanute teadlikkust ja märkamist liiklusohutuse teemadel. Selleks tuleb aga tulla raamatukokku ja täita ära test ning juba osaledki loosis ja kohe saad väikese kingituse transpordiameti poolt, mis võib päästa sinu elu!

Teisipäeval, 20. oktoobril tähistame Eestis juba 22. korda ettelugemise päeva. Sel päeval kutsume kõiki üles ette lugema. Ettelugemise päeva eesmärk on tõsta raamatu- ja lugemishuvi ning väärtustada ettelugemist, kui kuulajat arendavat lugemisvormi. Mustvee ja Avinurme kooli 4 klassid osalevad ettelugemise võistlusel, mis sel aastal kannab nime „Ega mets tühi ole”, võistluse finaal toimub 23.oktoobril Tallinnas.

Samuti on võimalik Voore, Avinurme ja Mustvee raamatukogudes osaleda „Lugemisisu” programmis, mis on mõeldud 5-10 aastastele lastele. Kaasame siia ka lasteaiad ja kui on huvilisi mujalt piirkonnast siis liituda saab ikka ja materjale võime jagada kõigile valla piirkonnas olevatele lasteaedadele ja raamatukogudele.

Pikendasime oma rahuloluuuringu vastamise tähtaega, ootame veel aktiivseid inimesi osalema ja vastama küsitlusele. Küsitlust on võimalik täita arvutis, minnes Mustvee Raamatukogu kodulehele või paberkandjal raamatukogus. Ootame teie ettepanekuid, kuidas saaksime teile veel kasulikumad olla.

Sel aastal tähistatakse 200 aasta möödumist esimese eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe – “Marahva Näddala-Leht” – ilmumisest. Ajalehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi teadmisi ja laiendada inimeste silmaringi. Kuigi ajaleht lõpetas mõne aasta järel rahanappuse tõttu tegevuse, said sellest inspiratsiooni ja julgustust kõik järgmised väljaandjad. Ajakirjanduse ajaloo märgilise sündmuse auks pühendatakse ajakirjandusele ka seekordsed üleriigilised raamatukogupäevad.Raamatukogupäevadel arutame, kuidas saaksime seda kõike veelgi paremini teha, ja ootame kõiki huvilisi raamatukogudes pakutavate võimalustega lähemalt tutvuma. .Raamatukogud tulevad nende murede lahendamisel appi, muutes varasema meediapärandi süstematiseeritult ja nüüdseks juba suures osas digiteeritult kõigile soovijatele kättesaadavaks. Samuti saavad raamatukogudes nii paberil kui digitaalselt avaldatud uudiseid lugeda ka need, kel see muidu võimalik poleks. Raamatukoguhoidjad aitavad kõigil soovijail vajalikku infot leida, annavad edasi infootsingu- ja digioskusi, õpetavad valeuudiste ja libateaduste ajastul üliolulisi meediapädevusi ja allikakriitikat, mis toob ühiskonna ühtsemasse inforuumi.

Seoses raamatukogupäevadega kutsume kõiki huvilisi meid märkama ja ”KOHTUME RAAMATUKOGUS”

Avame raamatukogupäevad Lohusuu raamatukogu 100 juubeliga, oma viimast raamatut tutvustab Anneli Lamp.

20. oktoober on traditsiooniline ettelugemisepäev.

23.okt osaleb Mustvee Raamatukogu Eestimaa rahvamajade päeval, igal täistunnil on majaekskursioonid, saab vormistada ennast raamatukogu lugejaks ja tutvuda raamatukogus pakutavate teenustega.

26. oktoobril rõõmustab lugejaid kirjanik Leelo Kassikäpp Avinurme raamatukogus.

26. oktoober on digikirjaoskuse päev ja sellel päeval tutvustame digiajalehtede ja ajakirjade lugemise võimalust.

27.ktoobril on kohtumine ajakirjanik Janno Zõbiniga Saare raamatukogus

Raamatukogudes on avatud erinevad nätused, Voorel näiteks avatud näitus „Vanad uudised”. Mustvees on avatud jätkuvalt näitus „Palju õnne, Pipi!”

Raamatukogupäevade raames jagame Mustvee valla raamatukogude infovoldikuid, mille trükkimiseks saime toetust Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupilt. Voldikute abil tutvustame kogukonnale raamatukogudes pakutavaid teenuseid.

See on üks väike osa meie raamatukogudes toimuvatest üritustest.

Siinkohal õnnitleme ka tööjuubeli puhul meie valla raamatukoguhoidjaid: Veronika Obuhova , Tea Daškova ja Liidia Krehova , kellel täitus vastavalt 5,15, ja 20 aastat tänuvääret tööd raamatukogus.

Mustvee valla raamatukogud.