Raamatukogu

5383 7822

mustvee.raamatukogu@mustvee.eu

Esmakordselt mainitakse võimalust Mustveees raamatuid laenutada 1882 a.

“Postimehes”. Seal on kirjas, et Mustvee eesti- vene lauluseltsi”Sõprus” liikmed tõid kodunt raamatuid, mida teised linnaelanikud võisid laenutada või soovi korral koha peal lugeda.Mingit luba sellel seltsil raamatukogu pidada ei olnud.

Tartu Maakonna Komitee liikmete koosolekul 21. Aprillil 1901 a. otsustati ühe päevakorrapunktina avada Mustvees ja Nuustakul (praegune Otepää) lugemislaud, mis Liivimaa kuberneri poolt kinnitati kirjaga nr. 27-31.oktoobrist 1901 a. Vastutavaks lugemislaua töö eest sai Võtikvere metsaülem Jaroslav Semozilski.

Lugemislauas on olemas järgmised ajalehed:”Valgus”, “Rahva lõbuleht”, “Linda”, “Põllumees”, “Mesilane”.

Esimeseks raamatukogu juhatajaks võib pidada köster- kooliõpetajat Gustav Bucki (kiri 3. aprillist 1906 a.)

1920 a. teostati raamatute liigitamine ja koostati alfabeetiline ja süstemaatiline kataloog.

1940 a. oli raamatukogus ca 3000 köidet, mis aga kahjuks kõik 1941 aasta sõjatules hävisid.

Uue raamatukogu asutamisel oli suuri teeneid Valve Lubjal, kes oma õpinguaastail Tartu Ülikoolis oli raamatukogus abis käinud. Nüüd õnnestus tal saada sealt terve koorem raamatuid. See oli Petseri linna raamatukogu fond, mis oli sõja algul Tartusse evakueeritud ja hiljem sinna unustatud.

Ametliku nimetusega Mustvee Linna Avalik Raamatukogu alustab tööd 1. Jaanuar 1945a.

Mustvee raamatukogu juhatajad läbi aegade:

1906 – 1911 Gustav Buck

1912 – 1920 M.J.Dubkovskaja

1945 – 1949 Anastasija Gatsina

1950 – 1954 Maria Runina

1954 – 1984 Linda Liinve

1984 – 1992 Ariadna Neverovskaja

1992 – 1994 Helle Habakukk

1994 – 1996 Jelena Kivimurd

1996 – 2002 Evdokia Abakanova(Kultuurikeskuse direktor)

2003 – 2004 Valentina Jazõkova(Kultuurikeskuse direktori k.t.)

2004 – 2018 Laidi Zalekesina

2019 – Anu Ots

5383 7822

mustvee.raamatukogu@mustvee.eu