Aitame Eesti Haigekassal teha sõeluuringute teavitustööd Jõgevamaal.

Hea naine! Kas sina oled juba sel aastal osalenud rinnavähi sõeluuringul?

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant.

Sel aastal on oodatud uuringule kõik naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972.

Rinnavähi sõeluuringut on võimalik teha raviasutuses või mööda Eestit ringi liikuvates mammograafiabussides.

Raviasutuste kontaktid leiab https://www.haigekassa.ee/soeluuringu-kontaktid…

Mammograafiabusside sõidugraafiku https://www.haigekassa.ee/soeluuringu-kontaktid…

Oodatud on nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata naised!

Rinnauuringule saavad minna naised ka sõeluuringu väliselt ja selleks ei pea sõeluuringu sihtrühma kuuluma. Selleks tuleb kõigepealt pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes vajadusel suunab rinnauuringule.