Panganõustaja on kohal kaks korda kuus kolmapäeviti kella 14.30-17.00.

Esimene kord on 6. jaanuaril 2016 kell 14.30-17.00